Vejděte těsnou branou

26. květen 2009 | 09.25 |

Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí.
Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.

(Matouš 7,13-14)

Existuje více bran, které se nám nabízejí. Je více možností pro náš život, ze kterých si můžeme vybrat. Ale jen dva možné konce - život nebo záhuba.

Trošku mi to připomíná bludiště, kdy se snažíme dostat k cíli, a tak si zvolíme jednu z možných cest, když se touto cestou k němu nedostanem, zkusíme další a pak další, však jedna z nich to určitě bude...

Avšak Ježíš nám v Bibli dává radu, On nám přímo prozrazuje, kterou máme zvolit a jak ji poznáme.... Je to ta těsná brána a úzká cesta, ta, kterou moc lidí nechodí, ta, kterou by sis už jenom z podstaty asi nevybrala. Není příliš snadné po ní kráčet ani ji najít, je potřeba vynaložit úsilí a vzdát se možná nákladu, který sebou vlečeš. Je taky tak úzká, že asi stěží mohou jít dva lidé vedle sebe natož dav...

Na druhou stranu nám také říká, že je cesta, po které jde většina, která je vyšlapaná, frekventovaná, kde si možná po cestě pokecáme, možná tam i najdeme nějaký ten supermarket, když je tak frekventovaná, určitě i autobusová doprava by se mohla najít... Není obtížné ji najít ani po ní kráčet.

Přemýšlím nad tím, jak muselo být pro Ježíše těžké toto vědět. Věděl, že je mnoho, kteří jdou do záhuby. Věděl, že je to většina a že si tato většina ani neuvědomuje, kam směřuje a jaký je cíl...

V Bibli jsme taky často upozorňováni, že se nemáme nechat vést našim zdáním, ale máme bedlivě zkoumat! Také lidé nás mohou přesvědčovat, že být "normální", jít s davem je bezpečné a nejlepší řešení, ale ne tak Ježíš. Ježíš upozorňuje, že ta cesta je úzká a že si ji máme vědomě vybrat, hledat ji a jít po ní....

Někdy se člověku zdá cesta přímá, ale nakonec přivede k smrti. (Přísloví 14:12)

Nezapomeňme na jednu důležitou věc. Čím je cesta užší, tím je snadnější z ní sejít a je větší potřeba dbát na každý krok. Cesta, která vede k životu, vyžaduje bedlivost, ostražitost, ukázněnost... Nemysleme si, že jít Boží cestou je jednoduché a že nás to nic nebude stát. Úzká cesta nikdy nemůže být kompromisem se světem a musíme počítat s tím, že často po ní budeme kráčet sami s Bohem, široko daleko nikdo!

Co to pro mne znamená prakticky?

1. Nepřestávej každý den a každou chvíli zkoumat, po jaké cestě se řítíš a jaký je její cíl."Sami sebe se ptejte, zda vskutku žijete z víry, sami sebe zkoumejte." (2. Korintským  13:5)

2. Nespoléhej na to, o čem tě presvědčuje tvé srdce, vždyť "Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdopak je zná?" (Jeremjáš  17:9)

3. Nezanedbávej Boží Slovo, Bibli, a věnuj se četbě co nejčastěji.  Zkoumej svůj život podle Bible."Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu." (2. Timoteovi 3,16-17)

4. Rozmlouvej s Bohem v modlitbě, ať ti On sám ukazuje kudy jít a co dělat.V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách... (Efezským  6:18)

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře