Píseň k pouti...

19. květen 2009 | 08.34 |

Pozvedám své oči k horám
odkud přijde mi pomoc.
Pomoc mi přichází od Hospodina.
On učinil nebesa i zemi.
Nedopustí, aby uklouzla tvá noha,
nedříme ten, jenž tě chrání.
Ano, nedříme a nespí ten, jenž chrání Izrael.
Hospodin je Tvůj ochránce
Hospodin je ti stínem po pravici
Ve dne tě nezasáhne slunce
ani za noci měsíc,
Hospodin tě chrání ode všeho zlého
On chrání tvůj život
Hospodin bude chránit tvé vycházení i vcházení
nyní i navěky...

Žalm 121

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře