Ze Sinaje přichází Bůh...

6. květen 2009 | 08.32 |

Ze Sínaje přichází Bůh, z hory Páranu Svatý. Uslyšel jsem o tom a celý se třesu, chci se ozvat a rty se mi chvějí; budu však klidně očekávat den soužení... Abakuk, 3. kapitola

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře