Žalm 119,36-37

28. srpen 2010 | 08.51 |

Nakloň mé srdce ke svým svědectvím namísto lakomství. Odvrať mé oči, ať nehledí k marnostem, na své cestě prosím obživ mě! (Žalm 119,36-37)

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře