Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?

11. duben 2009 | 07.33 |

Když Hospodin zástupů rozhodl, kdo to zruší? Jeho paže je napřažena, kdo ji odvrátí? (Izaiáš 14,27) Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?(Římanům 8,3)

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře