O odměně...

7. duben 2009 | 05.31 |

Jednejte tedy rozhodně, nechť vaše ruce neochabnou, neboť vaše jednání bude odměněno! 2Pa 15,7 Ale milujte své nepřátele; čiňte dobře, půjčujte a nic nečekejte zpět. A vaše odměna bude hojná: budete syny Nejvyššího, neboť on je dobrý k nevděčným i zlým. Luk 6,35

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře