Ex 32,33

12. únor 2011 | 07.00 |

Hospodin Mojžíšovi odpověděl: Ze své knihy vymažu toho, kdo proti mně zhřešil. Nyní však jdi a veď lid, kam jsem ti řekl. Hle, můj anděl půjde před tebou. (Ex 32,33)

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře