Jk 5,13; Ž 81,2

25. březen 2009 | 06.39 |

Vede se někomu z vás zle? Ať se modlí! Je někdo dobré mysli? Ať zpívá Pánu! (Jk 5,13)Plesejte Bohu, naší síle, hlaholte Bohu Jákobovu! (Ž 81,2)

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře