Žalm 32:10

4. březen 2010 | 08.15 |

Mnoho bolestí postihne svévolníka, toho však, kdo doufá v Hospodina, obklopuje milosrdenství. (Žalm  32:10)

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře