Žalm 89, 8

9. leden 2011 | 06.00 |

Velikou bázeň Bůh v radě svatých vzbuzuje, je mnohem hroznější než všichni kolem něj. Hospodine Bože zástupů, kdo je jako ty – mocný Hospodin? (Žalm 89, 8)

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře