1.Mojžíšova 28,15; Římanům 8,31

16. březen 2009 | 06.01 |

Hle, já jsem s tebou a budu tě střežit všude, kamkoli půjdeš -- praví Hospodin.(1.Mojžíšova 28,15)
Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?
(Římanům 8,31)

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře