Ž 40:5

3. březen 2011 | 07.00 |

Blaze člověku, který v Hospodina skládá naději, který se neobrací k pyšným ani k těm, kdo se řídí lží.  (Ž 40:5)

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře