Jozue 1,9

4. březen 2009 | 06.24 |

Přikazuji ti: Buď silný a statečný, neboj se a nestrachuj, neboť Hospodin, tvůj Bůh, je s tebou, kamkoli půjdeš. (Jozue 1,9)

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře