Žalm 135

10. listopad 2010 | 05.35 |

Chvalte Hospodina – jak dobrý je Hospodin!
Jeho jméno opěvujte – jak je nádherné!
(Žalm 135)

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře