Ř 8,13n

28. červen 2010 | 08.23 |

 Žijete-li podle těla, zemřete; umrtvujete-li skutky těla Duchem, budete žít. Všichni, kdo se dají vést Božím Duchem, jsou totiž Božími syny. (Ř 8,13n)

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře