Skutky 1:7-8

13. únor 2009 | 07.01 |

Není vaše věc znát časy a doby, které si Otec ponechal ve své pravomoci. Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa. (Skutky 1:7-8)

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře