Římanům 12,3

12. únor 2009 | 06.19 |

Nesmýšlejte výš, než je komu určeno, ale smýšlejte o sobě střízlivě, podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh. (Římanům 12,3)

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře