Římanům 12,10nn

11. únor 2009 | 05.51 |

V pilnosti buďte vytrvalí, ve službě Pánu horliví, v naději radostní, v soužení trpěliví, v modlitbě vytrvalí, věnujte se pohostinnosti.(Římanům 12,10nn)

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře