Ko 3:23-24

6. prosinec 2010 | 08.37 |

Cokoli děláte, čiňte to celou duší jako Pánu, a ne lidem. Vězte, že vaší odplatou bude dědictví od Pána, a Pán, jemuž sloužíte, je Kristus.  (Ko 3:23-24)

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře