práce s mládeží - růst v dovednostech

30. leden 2009 | 08.25 |

Růst v dovednostech ve službě

Prověrkou práce s mládeží není to, kolik mladých lidí chodí na setkání skupiny mládeže, prověrkou je otázka: "Kde budou moji svěřenci pět deset let ode dneška? Připravuje je náš sbor, aby byli křesťanskými pracovníky a vychovávali další generaci?"

Dobré učednictví zahrnuje rozvíjení služby, která trvá. V rozporu s převládající filozofii práce s mládeží, dospělost v učednictví přichází ne učením se nazpaměť "učednické příručce" nebo ukončením učednického programu.  Učednictví je dlouhodobý, charakter rozvíjející proces, který povzbuzuje lidi, aby vzali to, co od Pána dostali, a dali to ostatním lidem.

Jak můžete ve vašich mladých lidech rozvíjet hlubší pocit zodpovědnosti v procesu výchovy k učednictví? Musíte sami sebe vidět jako vychovatele, pomocníka a vzor.

Vychovatel

Jestliže si vychovatel myslí, že má být učitelem, předavatelem vědomostí, pak nemá příliš vysoké cíle. Jeho cílem má být pomoci lidem předat jiným to, co se naučili. Vychovatel neustále motivuje své žáky, aby žili svou víru v praxi.

Pomocník 

Pracovník s mládeží, který touží vidět dlouhodobé výsledky, se musí na sebe dívat jako na toho, kdo pomáhá. Metoda "Já to udělám všechno sám" může být dobrá pro hladký průběh programu, ale může mít velmi špatný vliv na růst  studentů.

Čtyři kroky Davea Stonea po předávaní zodpovědnosti:

1)    já to udělám a ty se budeš dívat.

2)    Já to udělám a ty to uděláš také.

3)    Ty to uděláš a já se budu dívat – pomůžu ti.

4)    Ty to uděláš a já budu dělat něco jiného.

Když budete mladé lidi povzbuzovat ke konkrétní službě, výsledky se projeví a poroste i jejich nadšení důvěřovat Bohu.

Vzor  

"Křesťan je ten jediný Ježíš, kterého někdo zná."  Prostřednictvím jeho života, činů, životního stylu, je pro okolí vzorem Ježíše Krista.  Vedoucí jsou modely Ježíše Krista pro mnoho mladých lidí ve skupině mládeže.

Jak nadchnout mladé lidi pro evangelizaci a službu

Je třeba, aby mladí lidé poznali, že Kristovo volání znamená život pro službu a srdce pro evangelizaci. Jinak nikdy správně nepochopí, co to znamená být Ježíšovým následovníkem. Musíme učit naše studenty to, že část naší zodpovědnosti jako křesťanů je vycházet vstříc potřebám méně šťastných lidí. Mladí lidé dnes musí pochopit, že sociální činnost a evangelizace jsou neoddělitelné. Ditrich Bonhoeffer jednou řekl: Ponechat hladovějící o hladu by bylo rouhání proti bližnímu,  protože to, co je Bohu nejbližší, jsou právě potřeby našich bližních. Láska Kristova patří stejně tak hladovějícímu, jako mne samotnému. Jestliže hladový člověk nedojde k víře, pak vina padá na ty, kdo mu nedali chléb. Dát hladovému člověku chléb znamená  připravit cestu k tomu, aby došel milosti." Dnešní mladí lidé potřebují slyšet zajímavého a pro evangelizaci zapáleného člověka.

Návštěva domova důchodců, sanatoria, nebo oddělení pro děti nemocné rakovinou v místní nemocnici pomůže studentům okamžitě si uvědomit zdravotní problémy  v jeho okolí.  Cesta do centra města, akce na pomoc bezdomovcům nebo pomoc v kuchyni, kde se vaří polévka pro nejchudší, připomene vašim mladým lidem zoufalé problémy lidí v jeho vlastní zemi.

Jsou li vaši studenti schopni citlivě vnímat potřeby druhých, myslím, že je čas, aby začali rozvíjet své vlastní možnosti práce. Krista nejlépe poznává ten, kdo pro Něj pracuje. Můžete lidem o evangelizaci říci vše, ale dokud evangelizační práci skutečně sami nezkusí, zůstanou pouhými diváky. Mají – li studenti zakoušet evangelizaci "na vlastní kůži", musíme v nich vzbudit uvědomění, citlivě je nastavit na potřebí okolí, pomoci jim uplatnit různé způsoby služby a připravit je na vedení druhých.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře