5. Člověk je naplánován, aby naplnil poslání

30. leden 2009 | 08.07 |

5Člověk je naplánován, aby naplnil poslání

Byli jsme stvořeni pro poslání. Bůh v tomto světě něco dělá a chce, abychom se k němu připojili. Poslání křesťana znamená přivádět lidi k Bohu. Ježíš nás nevolá jen k tomu, abychom k němu přišli, ale pověřuje nás, abychom s jeho posláním vyšli. Pro jiné lidi nemůže křesťan udělat nic většího, než jim říci, jak mohou získat věčný život. Nic z toho, co děláme, nemůže znamenat tolik, jako když pomáháme druhým lidem vstoupit do věčného vztahu s Bohem. Křesťané budou mít celou věčnost na to, aby oslavovali s těmi, které ke Kristu přivedli, ale přivést je mohou jen během svého života. Chceme-li, aby si nás Bůh používal, musí nám jít o to, oč jde Bohu, a jemu jde nejvíce o záchranu lidí, které stvořil.

Když se člověk stane věřícím, stane se i Božím poslem. Bůh chce skrze něho mluvit ke světu. Vždyť o tom, na čem člověku nejvíce záleží, nemůže nemluvit. Je psáno: "Čím srdce přetéká, to ústa mluví." Zvěstování evangelia se nazývá evangelizace a je důležité, abychom dávali v našem křesťanském životě prostor i této oblasti. Musíme se naučit, jak tuto "Dobrou zprávu" předávat lidem ve správný čas, citlivě a z opravdové lásky a zájmu o druhé. Je to především naše jednání a náš život, který ukazuje na Krista, proto se učme žít, to co kážeme a co vyznnáváme.

čerpáno z:

Warren, R.: Proč jsme vůbac tady?, 1. vyd., Praha, Návrat domů, 2004

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře