Zpovědní zrcadlo

30. leden 2009 | 07.44 |

Zpovědní zrcadlo

1.      Máš rád všechny lidi bez rozdílu?

2.      Toužíš, aby tvůj život byl pro druhé maximálně užitečným?

3.      Máš srdce hořící touhou dávat lidem jakýmkoli způsobem lásku?

4.      Čteš rád Bibli?

5.      Modlíš se rád?

25pt; text-indent: -18pt;" class="MsoNormal">6.      Usiluješ o to, aby do tvého života přišla Boží moc?

7.      Chlubíš se rád Bohem a jeho slovem?

8.      Setrváváš ve svém srdci v postoji toho, kdo se stále chce učit od lidí a především od samotného Pána?

9.      Je tvůj život takový, že můžeš s Pavlem směle povědět, že neděláš nic proti svému svědomí.

10.  Uvědomuješ si, že ti dal Bůh více, než si zasloužíš?

11.  Vnímáš Boží přítomnost?

12.  Proměňuješ se obnovou své mysli? (Ř 12,2)

13.  Učíš se Boží slovo nazpaměť?

14.  Rád setrváváš ve chválách a uctívání?

15.  Tvoje srdce chce pomáhat smutným duším?

16.  Vnímáš muže/ženy kolem sebe tak, jak se líbí Pánu?

17.  Nemanipuluješ s lidmi, k dosažení svých cílů?

18.  Chtěl bys pro Pána Ježíše klidně i zemřít?

19.  Čekáš že tvůj Pán brzy přijde?

20.  Těšíš se na příchod Ježíše?

21.  Nestavíš si nikde pomník své slávy?

22.  Neurazil jsi někoho?

23.  Máš nějakou dobrou vizi své služby?

24.  Usiluješ o napravení těch věcí, které jsi kdy zkazil?

25.  Rád posloucháš to, co lidi opravdu zajímá a nepohrdáš tím?

26.  Dovedeš přiměřeně odpočívat?

27.  Dovedeš se zapírat?

28.  Hledáš před Bohem pravidelně, co bys měl ještě vylepšit ve svém životě?

29.  Rád buduješ dobré sborové ovzduší?

30.  Nejsi líný?

31.  Usiluješ o to, žít stále jako ten, kdo touží dávat a dávat?

32.  Ptáš se na Boží vůli pro ty životní okolnosti, které jsou málo jasné?

33.  Usiluješ o jednotu církve a modlíš se za ni?

34.  Hledáš na prvním místě prospěch Božího království a potom svůj vlastní?

35.  Setrváváš čas od času také v postu?

36.  Když se tě něco dotkne nebo zraní, potom se snažíš nahradit vše láskou?

37.  Nedělá ti problém se na lidi usmívat?

38.  Když přemýšlíš o svém osobním životě, potom si dáváš pozor na to, abys nemarnil čas?

39.  Vydáváš rád svědectví?

40.  Neukradl jsi někomu něco?

41.  Zůstáváš v srdci stále spíše malým a pokorným, něž abys sám sebe vnímal jako duchovního borce?

42.  Rád pečuješ o druhé lidi v jejich praktických potřebách?

43.  Zacházíš s jazykem opatrně?

44.  Nekopíruješ počítačové programy chráněné copyrightem?

45.  Nekopíruješ hudbu?

46.  Setrváváš stále v postoji důvěry k lidem a nesoudíš je?

47.  Rád usedáš ke stolu Páně?

48.  Nemáš doma nějakou půjčenou věc, kterou jsi již měl vrátit?

49.  Nepoužíváš nějakou cizí věc pro své vlastní účely, aniž by to její majitel chtěl?

50.  Nepodvádíš vě škole, neopisuješ?

51.  Věnuješ pravidelně alespoň 15 minut denně, abys pomohl manželce/manželovi nebo rodičům?

52.  Usiluješ o to, aby tvá žena (nebo potencionální žena) byla opravdu maximálně šťastná?

53.  Rád čteš i ty oddíly Písma, které dobře znáš?

54.  Usiluješ víc o to, aby tvé nitro bylo s Bohem a jemu věrné, než o vnitřní pocit štěstí?

55.  Nepomáháš si polopravdami?

56.  Vyhledáváš před Bohem často to, abys zažíval jeho blízkost?

57.  Nepřekrucuješ to, co druzí pověděli?

58.  Máš nějakého zpovědníka, kterému říkáš i skryté věci svého srdce?

59.  Dáváš část svých peněz pravidelně na potřeby druhých?

60.  Neděláš přece jen svou práci především sám pro sebe?

61.  Neutrácíš zbytečně peníze?

62.  Je tvoje srdce stále roztoužené po poznání Krista?

63.  Máš rád, když tě lidé vidí jako chybujícího člověka a nevnímáš to jako své ponížení?

64.  Jednáš s lidmi v lásce a nehádáš se s nimi?

65.  Nemáš sklon se chlubit?

66.  Držíš své slovo?

67.  Nejsi pyšný na své vzdělání?

68.  Nepěstuješ nějakého náročného koníčka, který tě stojí mnoho času nebo peněz?

69.  Nejsi pyšný na to jak vypadáš?

70.  Když se bavíš s osobami opačného pohlaví, tak si dáváš pozor na to, abys se nechoval jako ten, kdo flirtuje?

71.  Neoddáváš se svým náladám; volíš cestu sebeovládání?

72.  Neděláš něco proto, abys  se zalíbil lidem?

73.  Nejsi nezdravě závislý na nějakém člověku?

74.  Nejsi nezdravě nepořádný?

75.  Nejsi nezdravě pořádný?

76.  Chceš dělat Pánu Bohu radost?

77.  Necháváš si dostatek času na svou rodinu a nejbližší přátele?

78.  Dovedeš se podřizovat lidem?

79.  Miluješ své rodiče, ctíš jejich rozhodnutí a posloucháš je?

80.  Jsi ochoten se starat o své stárnoucí rodiče?

81.  Chtěl bys pro Pána Ježíše třeba i fyzicky trpět, bude-li to nutné?

82.  Chodíš rád a pravidelně mezi věřící lidi?

83.  Miluješ své bratry a sestry ze sboru Kristovou obětující láskou?

84.  Když vidíš, že s někým nemáš dobrý vztah, usiluješ o smíření?

85.  Neříkáš marné a zbytečné věci?

86.  Dokážeš přiznat svou chybu a říci "promiň"?

87.  Dovedeš zapřít sám sebe, když máš udělat nepříjemný úkol nebo službu?

88.  Snažíš se doma nebo ve škole či v zaměstnání vytvářet příjemnou atmosféru pohody?

89.  Dovedeš ochotně pracovat i ve svém zaměstnání a připravuješ se věrně do školy?

90.  Pokud žiješ s někým jiným v domácnosti, nabízíš mu často svou pomoc?

91.  Snažíš se být ve všem na Pánu závislý?

92.  Nechceš nic konat jen ze své vlastní síly a moci?

93.  Dáváš si pozor, aby si neplýtval svým časem u televize nebo počítače?

94.  Nepodvádíš svého zaměstnavatele tak, že předstíráš, že pracuješ?

95.  Pouštíš starší lidi sednout v dopravních prostředích?

96.  Snažíš se druhé lidi spíše motivovat, než je srážet?

97.  Modlíš se za svou vládu?

98.  Modlíš se za vedení tvého sboru?

99.  Máš rád děti?

100.   Jsi připraven sboru nebo církvi pomáhat účastí na brigádách?

101.   Snažíš se maximálně dávat pozor při vyučování nebo kázání?

102.   Děkuješ pravidelně Bohu za jídlo?

103.   Nepřejídáš se?

104.   Čteš si Bibli pravidelně?

105.   Děkuješ Bohu za druhé lidi?

106.   Ptáš se svých bratrů a sester na jejich duchovní život?

107.   Podporuješ taky misii finančně?

108.   Když máš nějaké trápení, potom s ním jdeš především před Boží tvář?

109.   Ctíš zákony své země?

110.   Říkáš Pánu Bohu to, co si skutečně myslíš a nepřetvařuješ se před ním?

111.   Znáš smysl svého života?

112.   Raduješ se upřímně z úspěchů druhých?

113.   Miluješ i nesympatické lidi a nesnažíš se jim vyhýbat?

114.   Nejednáš tak, že chceš mít nějaký druh lidské dovednosti především proto, abys nad někým měl převahu a někomu mohl ukázat, že jsi lepší než on?

115.   Nevidíš na lidech kolem sebe jenom nedostatky?

116.   Pokud něco dobrého začneš, dokončíš to?

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Zpovědní zrcadlo horst 07. 04. 2010 - 18:22