Zachariáš 4,6 a Matouš 5,9

29. leden 2009 | 06.47 |

Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin. (Zachariáš 4,6)
Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.
(Matouš 5,9)

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře