Iz 44,21

14. únor 2010 | 06.42 |

Pamatuj na to, Jákobe, že jsi můj služebník. Já jsem tě utvořil, jsi můj služebník, Izraeli, u mne nebudeš zapomenut, je výrok Hospodinův. (Iz 44,21).

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře