Odpočinek (Matouš 11,29)

27. leden 2009 | 06.38 |

Toto praví Ježíš Kristus: "Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším."(Matouš 11,29)

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře