Galatským 5,16

23. leden 2009 | 05.49 |

Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratři. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým.(Gal 5,13)

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře