Koloským 1,9-12

23. leden 2009 | 05.42 |

Nepřestáváme za vás v modlitbách prosit, abyste plně, se vší moudrostí a duchovním pochopením poznali jeho vůli.
Tak budete svým životem dělat Pánu čest a stále se mu líbit, ve všem ponesete ovoce dobrých skutků, budete růst v poznání Boha,
a z moci jeho božské slávy nabudete síly k trpělivosti a radostné vytrvalosti.
a budete děkovat Otci, který vás připravil k účasti na dědictví svatých ve světle.

(Ko 1,9-12)

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře