Bůh je světlo a není v něm žádná tma.

23. leden 2009 | 05.41 |

Bůh je světlo a není v něm žádná tma.
Tvrdíme-li, že máme k Bohu dobrý vztah, a přesto setrváváme ve tmě, lžeme a náš život je nepravdivý. Žijeme-li však stále ve světle Boží přítomnosti, krev Ježíše Krista, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu a nic neruší náš vzájemný vztah.

(1 J 1,5-7 SNC)

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře