Židům 10,35nn

23. leden 2009 | 05.37 |

Neztrácejte proto odvahu, neboť bude bohatě odměněna.
Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno.
Vždyť už jen 'docela krátký čas, a přijde ten, který má přijít, a neopozdí se.
Avšak můj spravedlivý - říká Bůh - bude žít, protože uvěřil.
(Zd 10,35nn)

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře