Izajáš 8,11nn

23. leden 2009 | 05.32 |

Toto mi praví Hospodin, když mě pevně uchopil svou rukou a varoval mě, abych nechodil cestou tohoto lidu:
"Neříkejte zrada všemu, čemu říká zrada tento lid, a čeho se bojí, toho vy se nebojte a nestrachujte." Dosvědčujte svatost Hospodina zástupů! Jeho se bojte a strachujte.
(Iz 8,11nn)
 

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře