Přísloví 15,26;29

27. únor 2011 | 07.00 |

Zlé úmysly se Hospodinu hnusí,
za čistá považuje slova laskavá.
Darebákům je Hospodin velmi vzdálen,
modlitbu spravedlivých ale vyslyší.
(Přísloví 15,26;29)

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře