Iz 46,4

21. únor 2010 | 07.03 |

Já sám, až do vašeho stáří, až do šedin vás budu nosit, praví Hospodin. Já jsem vás učinil a já vás ponesu, budu vás nosit a zachráním." (Iz 46,4)

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře