Filipským 3,14-15

15. červen 2010 | 08.52 |

Ženu se k cíli, k vítězné odměně Božího nebeského povolání v Kristu Ježíši. Všichni, kdo jsme dospělí, tedy sdílejme tento postoj. (Filipským 3,14-15)

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře