Rimanum 3,23-24

30. září 2009 | 08.47 |

všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva. Jsou však zdarma ospravedlňováni Bozi milostí, skrze vykoupení v Kristu Ježíši. (Rimanum 3,23-24)

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře