Iz 29,15 - Iz 29, 24

24. listopad 2009 | 05.17 |

Běda těm, kdo své záměry skrývají hluboko před Hospodinem, v temnotách konají své činy a říkají: "Kdopak nás vidí a kdo o nás ví?" (Iz 29,15.)

Zbloudilí duchem poznají rozumnost, mému naučení se budou učit reptalové.
(Iz 29, 24).

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře