Kazatel 3:4, Římanům 12:15

29. prosinec 2009 | 07.55 |

Je čas plakat i čas smát se, čas truchlit i čas poskakovat; (Kazatel  3:4) Radujte se s radujícími, plačte s plačícími.(Římanům  12:15)

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře