Žalm 141

17. listopad 2010 | 07.40 |

K mým ústům, Hospodine, postav stráž, bránu mých rtů prosím chraň. Nenech mé srdce ke zlu zamířit, ať se neúčastním skutků ničemných (Žalm 141)

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře