Filipským 4,4-5

14. červen 2010 | 07.51 |

Radujte se v Pánu vždycky; znovu říkám: Radujte se! Všichni lidé ať znají vaši vlídnost. Pán je blízko. (Filipským 4,4-5)

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře