Žalmy 86:11

15. srpen 2010 | 07.01 |

Hospodine, ukaž mi svou cestu, budu žít podle tvé pravdy, soustřeď mou mysl na bázeň tvého jména.  (Žalmy  86:11)

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře