Iz 12,2

6. listopad 2009 | 05.10 |

Hle, Bůh je má spása, doufám a jsem beze strachu. Hospodin, jen Hospodin je má záštita a píseň, stal se mou spásou. (Iz 12,2)

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře