Žalm 89,16

10. leden 2011 | 06.00 |

Blaze národu, jenž umí Hospodina velebit;
ve světle tvé tváře takoví smějí žít.
17Ve tvém jménu radují se celé dny,
tvá spravedlnost jim dává vítězství.

(Žalm 89,16)

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře