Iz 30,1 a Iz 30, 18

26. listopad 2009 | 09.49 |

Toto je výrok Hospodinův: uskutečňujete záměry, ale ne moje, uzavíráte závazky, ale ne v mém duchu, mých úst jste se nedoptali. (Iz 30,1).

Hospodin vyčkává, chce se nad vámi smilovat, vyvýší se, slituje se nad vámi. Vždyť Hospodin je Bohem práva, blaze těm, kdo ho očekávají.
(Iz 30, 18)

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře