Iz 41,14

4. leden 2010 | 09.01 |

Neboj se, červíčku Jákobův, hrstko Izraelova lidu . Já jsem tvá pomoc, je výrok Hospodinův, tvůj vykupitel je Svatý Izraele. (Iz 41,14)

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře