2. Paralipomenon 30:8

6. březen 2012 | 08.31 |
Nyní nebuďte tvrdošíjní jako vaši otcové, poddejte se Hospodinu. Služte Hospodinu, svému Bohu, a jeho planoucí hněv se od vás odvrátí. (2. Paralipomenon 30:8)

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře