Z 135

4. červenec 2010 | 07.43 |

Chvalte Hospodina, neboť Hospodin je dobrý, pějte žalmy jeho jménu, neboť je líbezné. Hospodin svůj lid obhájí, bude mít se svými služebníky soucit. Z 135

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře