Žalm 4,4

30. listopad 2011 | 07.51 | rubrika: Ranní verše

Vězte, Hospodin pro svého věrného koná divy. Hospodin slyší, když k němu volám. (Žalm 4,4)

žádné komentáře | přidat komentář

Jakub 5,20

28. listopad 2011 | 21.02 | rubrika: Ranní verše

... kdo obrátí hříšníka od jeho bludné cesty, zachrání jeho duši od smrti a přikryje množství hříchů. (Jakub 5,20)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalmy 105:4

27. listopad 2011 | 07.21 | rubrika: Ranní verše

Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně. (Žalmy  105:4)

žádné komentáře | přidat komentář

Jozue 24:16b-17a

26. listopad 2011 | 07.17 | rubrika: Ranní verše

Opustit Hospodina a sloužit cizím bohům? Nikdy! Hospodin je náš Bůh!  (Jozue 24:16b-17a)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 37,23-24

25. listopad 2011 | 07.27 | rubrika: Ranní verše

Hospodin upevňuje kroky muže, oblíbil si jeho cestu. Když upadne, nebude zavržen, vždyť Hospodin mu podepírá ruku. (Žalm 37,23-24)

žádné komentáře | přidat komentář

Přísloví 13,3

24. listopad 2011 | 07.20 | rubrika: Ranní verše

Kdo hlídá svoje ústa, svou duši opatruje,
na povídavé rty přijde záhuba.
(Přísloví 13,3)

žádné komentáře | přidat komentář

kázání - odkazy

23. listopad 2011 | 21.00 | rubrika: Odkazy

http://www.delvecchio.org/ .... kázaní ve španělštině (Andaluzie)

http://iglesiacuerpodecristo.com/ .... kázání ve španěština (Andaluzie)

žádné komentáře | přidat komentář

Jozue 1:9

21. listopad 2011 | 21.49 | rubrika: Ranní verše

 Přikazuji ti: Buď silný a statečný, neboj se a nestrachuj, neboť Hospodin, tvůj Bůh, je s tebou, kamkoli půjdeš.  (Jozue 1:9)

žádné komentáře | přidat komentář

Jon 1,6.

21. listopad 2011 | 07.50 | rubrika: Ranní verše

Vstaň a volej ke svému Bohu. Jon 1,6.

žádné komentáře | přidat komentář

Jk 4,7.

20. listopad 2011 | 06.53 | rubrika: Ranní verše

Poddejte se tedy Bohu. Jk 4,7.

 

žádné komentáře | přidat komentář

Zjevení 15,3

19. listopad 2011 | 08.13 | rubrika: Ranní verše

Veliké a předivné jsou tvé skutky,
Pane Bože Všemohoucí,
spravedlivé a pravé jsou tvé cesty,
Králi národů!
(Zjevení 15,3)

žádné komentáře | přidat komentář

Tit 3,8

18. listopad 2011 | 08.19 | rubrika: Ranní verše

Toto je jistá pravda a chci, abys na ní trval: ať se ti, kdo věří v Boha, usilovně věnují správnému jednání. To je totiž dobré a užitečné pro lidi. (Tit 3,8)

žádné komentáře | přidat komentář

L 17,21

17. listopad 2011 | 08.01 | rubrika: Ranní verše

Boží království je mezi vámi. (L 17,21)

žádné komentáře | přidat komentář

Abd 1,15

16. listopad 2011 | 07.41 | rubrika: Ranní verše

Hospodinův den je blízko pro všechny národy. Jak jsi činil ty, tak bude učiněno tobě, to, co jsi vykonal, se vrátí na tvou hlavu. Abd 1,15

žádné komentáře | přidat komentář

Neh 9,6

15. listopad 2011 | 12.42 | rubrika: Ranní verše

Ty sám jsi Hospodin, ty jsi nebe učinil, nebesa nebes i všechny jejich zástupy, zemi i se vším, co je na ní, všechna moře i se vším, co je v nich. (Neh 9,6)

žádné komentáře | přidat komentář

Matouš 6:26

14. listopad 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější? (Matouš  6:26)

žádné komentáře | přidat komentář

Exod 34:14

13. listopad 2011 | 07.43 | rubrika: Ranní verše

Nesmíte se klanět jinému bohu, protože Hospodin, jehož jméno je Žárlivý, je žárlivě milující Bůh.  (Exod 34:14)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 139,1-2

12. listopad 2011 | 08.00 | rubrika: Ranní verše

Ty mě, Hospodine, zkoumáš, ty mě znáš. Ty víš, jak sedám a jak vstávám zas, už zdálky rozumíš mým myšlenkám! (Žalm 139,1-2)

žádné komentáře | přidat komentář

Autobiography of Benjamin Franklin

11. listopad 2011 | 10.31 | rubrika: English University

http://www.gutenberg.org/files/20203/20203-h/20203-h.htm#III


Benjamin turns from vegetable diet to eating meat after an experience with a fish.

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 46x

1. Janův 4,7

11. listopad 2011 | 08.16 | rubrika: Ranní verše

Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná. (1. Janův  4,7)

žádné komentáře | přidat komentář

Žalm 119, 36-37

10. listopad 2011 | 07.32 | rubrika: Ranní verše

Nakloň mé srdce ke svým svědectvím
namísto lakomství.
Odvrať mé oči, ať nehledí k marnostem,
na své cestě prosím obživ mě! (Žalm 119, 36-37)

žádné komentáře | přidat komentář

Francouzština 4

9. listopad 2011 | 15.37 | rubrika: francouzština

Ça va?

- Jak to jde?

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 50x

Přísloví 3,25-26

9. listopad 2011 | 08.08 | rubrika: Ranní verše

Neboj se náhlého strachu, ani když přijde ničivá bouře na ničemy. Neboť Hospodin ti bude po boku a bude chránit tvou nohu před polapením. (Přísloví 3,25-26)

žádné komentáře | přidat komentář

Římanům 8,13 SNC

7. listopad 2011 | 21.54 | rubrika: Ranní verše

Kdo totiž sám sobě ve všem vyhoví, ten sám sebe zničí. Kdo však s Boží pomocí vítězí nad svými slabostmi, ten získá nepomíjející život.  (Římanům 8,13 SNC)

žádné komentáře | přidat komentář

Efezským 4,7, SNC

5. listopad 2011 | 09.18 | rubrika: Ranní verše

Každému z nás dal Kristus ze své bohaté zásoby zvláštních schopností právě tolik, kolik uznal za potřebné. (Efezským 4,7, SNC)

žádné komentáře | přidat komentář

Jakub 3,18

4. listopad 2011 | 08.23 | rubrika: Ranní verše

Ovoce spravedlnosti je v pokoji zaséváno těm, kdo působí pokoj. Jk 3,18

žádné komentáře | přidat komentář

Francouzština 3

3. listopad 2011 | 07.10 | rubrika: francouzština

Ça va?

- Jak to jde?

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 49x

Efezským 3, 17, SNC

3. listopad 2011 | 07.09 | rubrika: Ranní verše

A modlím se, aby Kristus zdomácněl ve vašich srdcích, kdo jste ho vírou přijali, a abyste zapustili kořeny hluboko do Boží lásky. (Efezským 3, 17, SNC)

žádné komentáře | přidat komentář

Židům 12,1-2

2. listopad 2011 | 07.31 | rubrika: Ranní verše

...odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, ... (Židům 12,1-2)

žádné komentáře | přidat komentář

2Pt 3,13

1. listopad 2011 | 07.00 | rubrika: Ranní verše

Podle Jeho zaslíbení očekáváme nová nebesa a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost. 2Pt 3,13

žádné komentáře | přidat komentář