Žalm 19,15

28. říjen 2011 | 07.00 |

Kéž se ti líbí řeč mých úst i to, o čem rozjímám v srdci, Hospodine, má skálo, vykupiteli můj! (Žalm 19,15)

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře