Galatským 5, 22-23

10. říjen 2011 | 07.37 |

Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. (Galatským 5, 22-23)

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře