Jan 10:7a,9

8. říjen 2011 | 08.04 |

Ježíš k nim tedy znovu promluvil: ...Já jsem dveře. Kdokoli vejde skrze mne, bude spasen a bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu.  (Jan 10:7a,9)

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře