Paulo Coelho: Pátá hora

28. srpen 2011 | 21.56 |

Pokud mě někdo o něco prosí, pak to znamená, že ještě na této zemi za něco stojím

Každý člověk má právo pochybovat o svém úkolu a čas od času od něj upustit; avšak jediné, co nesmí učinit, je na něj zapomenout. Jen člověk nehodný o sobě nepochybuje - neboť slepě věří ve své schopnosti a hřeší pýchou. Blahoslavený budiž ten, kdo prožívá chvíle váhavosti.

Všichni mají moc od Pána, ale nikdo ji neužívá.

Ze všech ničivých zbraní, jež člověk dokázal vynalézt, tou nejstrašnější- a nejmocnější – je slovo.

Strach mám jen ze dvou věcí: Z Hospodina a ze sebe sama.

Odkládáme-li sklizeň, plody shnijí, když však odkládáme řešení potíží, ty pak neustále rostou.

Nejlepší bojovník je ten, kdo dokáže přeměnit nepřítele v přítele.

Pán naslouchá modlitbám těch, kdo prosí, aby se zbavili nenávisti. Je však hluchý k těm, kdo chtějí utéci od lásky.

Začni něco dělat, čas pak bude tvým spojencem, a nikoli nepřítelem.

Těš se z každého okamžiku, abys později nelitoval a necítil, že jsi promarnil své mládí. Každému věku dává Pán jeho vlastní nepokoj.

Všechno v životě potřebuje cvičení.

Tolik toužíme s nimi mluvit, že neposloucháme, co nám říkají.

Všechny bitvy v životě nás mohou něčemu naučit, i ty prohrané.

Myšlenky mají moc.

Co je pomíjivé? Věci nevyhnutelné

Co má konečnou platnost?

Poučení s věcí nevyhnutelných

Smyslem mého života je to, co mu sama chci dát.

Strach trvá jen potud, dokud nedojde k nevyhnutelnému; pak ztrácí smysl.

Odvaha je strach, který se modlí.

Povolal tě Pán?

Stačí si uvědomit, že jsme stále silní jako dřív. A využít to k svému prospěchu.

Život je takový, jak si počínáme.

Kdybych se zastavila přemýšlel, tak bych nedokázal udělat to, co chci.

Dítě vždycky může dospělého naučit tři věci: být bezdůvodně spokojený, stále se něčím zabývat a umět vymáhat všecko, co si přeje.

Někdy je třeba s Bohem bojovat.

Bůh dal svým dětem největší ze všech darů: schopnost volit si své činy a rozhodovat o nich.

Člověk si musí zvolit a nikoli přijmout svůj osud.

Člověk se musí naučit pojmenovat svůj život slovem, jež si zvolil, aby mu dal smysl.

Bůh je nekonečný ve svém milosrdenství a neúprosný ve své přísnosti k těm, kdo se ničeho neodváží.

Nepřítel je jenom záminka, která má zkoušet naši sílu.

Jak můžeme udělat něco nemožného? S nadšením.

Důležitý je přítomný okamžik.

Nechci mluvit o našich rozdílech, nýbrž o tom, co nás spojuje.

Bůh vždy dává svým dětem další příležitost a oni ji musí využít.

Oni nechtějí chodit? Tak ať zůstanou hodně dlouho stát

Jsou chvíle, kdy Bůh vyžaduje poslušnost a chvíle, kdy si přeje vyzkoušet naši vůli.

Žádné vojsko nemá moc, jestliže se dozvíme, kdy zaútočí.

Už jsme si na svůj život příliš zvykli a nečetli jsme Boží slova napsána ve světe kolem nás.

Snaž se splnit, co Bůh žádá, to je jediný důvod, proč jsi tady.

Je třeba jít stále vpřed, ať už se to zdá sebeobtížnější.

Smutek netrvá věčně, když směřuje k tomu, po čem jsme odjakživa toužili.

Když jsme na hoře, všechno se nám zdá malé.

Nedopusť, aby věci zůstaly stát.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář